logo Biofeedback Center

O mnie

 

mgr Jadwiga Klimkowicz
PEDAGOG – LOGOPEDA – CERTYFIKOWANY TRENER BIOFEEDBACK
Członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

W trosce o zachowanie najwyżej jakości świadczonych usług, współpracujemy z Polskim Towarzystwem Neurofizjologii Klinicznej, pogłębiając naszą wiedzę, praktykę zawodową i doświadczenie. Uczymy i rozwijamy się dla Ciebie, a zdobytą wiedzą wykorzystujemy w praktyce zawodowej, na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania naszych pacjentów.

 

BIOFEEDBACK JAKO MEDYCZNA METODA OPTYMALIZACJI PRACY MÓZGU 

Biofeedback jest metodą dostrajania i harmonizowania pracy mózgu z wykorzystaniem zjawiska tzw. biologicznego sprzężenia zwrotnego (ang. biofeedback), mierzonego oraz odwzorowywanego ciągle i w czasie rzeczywistym za pomocą wyspecjalizowanej aparatury elektroencefalograficznej. Założenia metody zostały opracowane przez amerykańską agencję NASA w celu budowania wewnętrznej koncentracji  astronautów, pełniących służbę w warunkach skrajnego stresu psychofizycznego. Metoda okazała się tak efektywna, że rozpowszechniła się w elitarnych formacjach wojskowych, wśród wybitnych sportowców, twórców, menedżerów oraz wszędzie tam, gdzie ważna jest zdolność do trafnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz efektywnego działania pod skrajną presją. Dopiero z czasem rozwój mikroelektroniki umożliwił upowszechnienie tej metody na całym świecie, okazało się przy tym, że można za jej pomocą skutecznie leczyć dysfunkcje związane z zaburzeniami różnego pochodzenia, związane z układem nerwowym, psychicznym i somatycznym. Umysł każdego człowieka, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, jest neuroplastyczny i zdolny do nauk i reorganizacji. Trening z zastosowaniem sprzężenia EEG daje natychmiastową informację zwrotną o efektywności pracy ćwiczącego, eliminując złe, a wzmacniając i utrwalając dobre nawyki. Biofeedback jako alternatywna forma farmakoterapii jest skuteczną, bezpieczną i potwierdzoną w badaniach naukowych metodą.

 obrazek

 

Na czym polega trening BIOFEEDBACK?

 

 

 • Po szczegółowej konsultacji, przeprowadzane jest badanie diagnostyczne QEEG, na podstawie którego planuje się terapie, określa cele treningowe, wskazując które fale mózgowe będą w terapii hamowane, a które wzmacniane. Diagnoza jest zasadniczym etapem terapii. 
 •  Pacjent systematycznie uczęszcza na treningi, każdorazowo koncentrując uwagę i maksimum skupienia. Skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od systematyczności i ilości zrealizowanych cykli. Osoba ćwicząca siedzi wygodnie przed monitorem, na którym wyświetlana jest wideo-gra.  Elektrody przyklejone do skóry głowy, odbierają fale mózgowe i analizowane są przez komputer.
 • Terapeuta dostosowuje poziom trudności do chwilowego pułapu możliwości ćwiczącego.
 • Wyniki analizy obrazowane są na monitorze ćwiczącego w postaci wideo-gry. Ćwiczący wpływa na przebieg gry wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu, bez klawiatury czy dżojstika!
 • Kiedy aktywność mózgu harmonizuje się, zbliżając się do optymalnej - gra przebiega pomyślnie, a ćwiczący zdobywa punkty.

Mózg stopniowo uczy się reagować na wzmocnienia systemu, przyzwyczajając się do optymalnego, harmonijnego trybu pracy. Co ważne: efekt treningu jest trwały i odporny na przyszłe trudności życiowe (np. stres związany z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności). Wytrenowany umysł z łatwością przypomina sobie stan harmonii i dostraja się na bieżąco. Metoda Biofeedback jest w pełni bezpieczna i nie obciążona żadnymi skutkami ubocznymi.

 

Wskazania do Terapii EEG-BIOFEEDBACK:

 

POPRAWA FUNKCJONOWANIA

 • dla osób zdrowych, których praca i pełnione stanowisko wymaga skupienia, szybkiej, trafnej decyzji, niezawodnej pamięci i jest obarczona presją czasu czy dużym stresem
 • dla osób intensywnie się uczących i twórców
 • dla sportowców, którzy chcą wzmocnić wyjściową koncentracje uwagi i podnieść efekty treningowe 

 

PROBLEMY SZKOLNE DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Specyficzne zaburzenia procesów uczenia się
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dyskalkulia
 • fobie szkolne
 • labilność emocjonalna 
 • zaburzenia koncentracji uwagi

 

ZABURZENIA ZDROWIA POCHODZENIA NEUROLOGICZNEGO – PSYCHICZNEGO – SOMATYCZNEGO

 • ADHD i ADD od 4 roku życia
 • Zespół przewlekłego zmęczenia
 • Chroniczny stres, trema, napięcie
 • Zaburzenia neurotyczne – lęki, natręctwa etc.
 • Zaburzenia depresyjne
 • Bezsenność
 • Przewlekłe dolegliwości bólowe w tym MIGRENA
 • Zaburzenia przyjmowania pokarmu ( anoreksja, bulimia)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Afazja
 • Epilepsja
 • Moczenie nocne
 • Wspomagająco przy terapii uzależnień

 

Terapia EEG-Biofeedback

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA TERAPII

Terapia Biofeedback opiera się na neuroplastyczności mózgu i polega na optymalizacji fal mózgowych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie  organizmu. 

Celem terapii jest osiągnięcie maksymalnie optymalnej aktywności pracy fal mózgowych i utrwalenie jej, za pomocą systematycznych treningów. 

Wieloletnie badania badania naukowe potwierdzają skuteczność terapii Biofeedback. Skuteczność terapii jest zależna od częstotliwości i ilości zrealizowanych cyklów treningowych. W zależności od genezy zaburzeń i specyfiki wskazań ustala się potrzebną do realizacji ilość cykli. Cykl trwa 1 miesiąc i zawiera 30 treningów, zakłada minimum 2 treningi tygodniowo. Założeniem terapii jest jest systematyczna ciągłość, bez której nie można mówić o sukcesie terapeutycznym. Częstotliwość ma zasadniczy wpływ na proces uczenia i utrwalania. 

Terapeuta wspiera pacjentów i motywuje do pełni wydajnych  treningów.

 

20201002102624
20201002102758
20201002102958
20201002103019

 

 logo Biofeedback Center

Oferta

 

 

Biofeedback EEG

 

Biofeedback EEG

Elmiko

Biofeedback EEG

 

Pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie. Profesjonalna aparatura ELMIKO gwarantuje skuteczną terapie, na najbardziej zaawansowanym technologicznie oprogramowaniu.

Sprzęt z 4 kanałową głowicą EEG oraz modułem QEEG, skraca czas terapii i umożliwia jej skuteczne dopasowanie do potrzeb pacjenta i jego celów treningowych. Pasta klejąco - przewodząca Ten 20, oraz pasta ścierająca Everi nie powodują podrażnień ani uczuleń.

56 gier i różnych plansz w formie wideo – gier oraz plansza FILM, gwarantują różnorodną, dopasowaną terapię dla wszystkich pacjentów. 

 

Diagnoza QEEG z konsultacją wstępną 150 zł 1,5 h
Kontrolne QEEG z konsultacją 100 zł 1 h
Trening Biofeedback 60 zł 1h
PAKIET BIOFEEDBACK - 3 miesięczna terapia/3 pełne cykle/ EEG/GRS 1500 zł 90 h
Pakiet MIGRENA - 3 miesięczna terapia/ 3 pełne cykle EEG/GSR 1400 zł 90 h
Pakiet BEZSENNOŚĆ - 3 miesięczna terapia/3 pełne cykle/ EEG/GSR 1400 zł 90 h
PAKIET STRES - 3 miesięczna terapia/3cykle/EEG /GSR 1400 zł 90 h
PAKIET MATURA/SESJA - 2 miesięczna terapia/2 cykle/EEG/GSR 1000 zł 60 h

 

Biofeedback GSR

Elmiko

VERIM LAB - Biofeedback GSR to system treningu mentalnego,który sprawdza się w treningu regulacji pobudzenia. Umiejętność regulacji poziomu pobudzenia trenujemy po to, aby osiągać optymalny poziom pobudzenia przy którym wchodzimy w tzw. szczytową wydajność (peak performance). Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia utrudnia a czasami uniemożliwia wykonanie zadania jak np. opracowywanie projektu, naukę do matury, czy zdawanie egzaminów. Będąc zbyt pobudzonym (nadmiernie zestresowanym) lub zbytnio zrelaksowanym, pogarsza się jakość działania. Treningi Biofeedback GSR Biofeedback wzmacniają znacznie umiejętność relaksacji (zmniejszania pobudzenia) lub prowadzą do aktywizacji kiedy twój poziom pobudzenia jest zbyt niski. Osiągnięcie optymalnego poziomu pobudzenia i wejście stan szczytowej wydajności - umożliwia osiągnięcie lepszych wyników w tym co jest dla Ciebie najważniejsze (praca, biznes, nauka, sport).

 

system treningu mentalnego

 

Treningi Biofeedback GSR są uzupełnieniem terapii Biofeedback EEG w pakietach MIGRENA/ STRES/ MATURA/SESJA/BEZSENNOŚĆ jak i w klasycznych treningach Biofeedback. Indywidualne podejście do pacjenta jest kluczowe, dlatego przed planowanym treningiem aktywizujemy lub zmniejszamy pobudzenie w celu zapewnienia szczytowej wydajności podczas treningów. 

W trosce o szczytową wydajność pacjentów podczas terapii - Trening GSR w cenie klasycznych treningów Biofeedback EEG.

 

Biofeedback GSR

 

  

Trening Regulacji Pobudzenia Biofeedback GSR 40 zł 30 min
PAKIET REGULACJA POBUDZENIA   2 miesięczna terapia/ 2 pełne cykle/ GRS 500 zł 30 h
Uzupełnienie realizowanej terapii Biofeedback EEG BEZPŁATNIE

Logopedia

Terapia logopedyczna dla dzieci do lat 18,  jest praktyką zgodną z posiadanym przeze mnie  wykształceniem i doświadczeniem. Terapia indywidualna, odbywa się na bazie przeprowadzonej uprzednio diagnozy, za pomocą wiodących metod i technik. Wsparcie terapeutyczne dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami aparatu artykulacyjnego jest pracą zindywidualizowaną z pacjentem i przy aktywizacji ćwiczeń także w środowisku domowym, daje skuteczność i wysokie rokowania. Zaangażowanie rodziców w proces terapeutyczny polega jedynie na przedłużeniu i utrwalaniu wywołanych głosek podczas sesji terapeutycznych. To bardzo istotne, w perspektywie szybkiego i skutecznego sukcesu terapeutycznego. W ofercie świadczonych usług pojawią się indywidualne sesje logopedyczne, podczas których nie zabraknie

 • szczegółowej diagnozy logopedycznej
 • konsultacji i wywiadu z rodzicami
 • nawiązanie współpracy z audiologami, w celu wykluczenia wad słuchu
 • pełnej zindywidualizowanej terapii logopedycznej
 • gier i zabaw logopedycznych
 • możliwości uzupełnienia terapii treningami biofedback
 • szerokiej gamy dostępu dla rodziców do polecanych materiałów, gier dydaktycznych i fachowych porad

 

Diagnoza logopedyczna 70 zł  1,5h
Indywidualna terapia logopedyczna / 1h 50 zł  1h
Indywidualna terapia logopedyczna uzupełniona treningiem Biofeedback EEG 70 zł  1h

WSPARCIE PEDAGOGICZNE

Indywidualne zajęcia prowadzone z pedagogiem, programy wsparcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi.

  

 logo Biofeedback Center

Regulamin Biofeedback Center

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA TERAPII BIOFEEDBACK EEG PRZEZ BIOFEEDBACK CENTER

 1. Terapia EEG Biofeedback ma charakter indywidualny
 2. Terapia obejmuje 1 cykl – 30 treningów. 
 3. Ilość cykli w terapii dostosowuje się indywidualnie w zależności od celów treningowych i rodzaju terapii, jak i przyczyn jej podjęcia
 4. Na spotkaniu z rodzicem/prawnym opiekunem w przypadku nieletnich/ pacjentem

  Terapeuta:
  - zapoznaje z zagadnieniami terapii EEG Biofeedback
  - przeprowadza wywiad dotyczący pacjenta
  - zapoznaje z obowiązującym regulaminem

 5. rodzic/opiekun prawny/ pacjent potwierdza własnoręcznym podpisem akceptacje regulaminu
 6. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego, systematycznego uczestnictwa w terapii
 7. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania o nieobecności, co najmniej dzień przed planowanym treningiem.
 8. Przed rozpoczęciem terapii QEEG, terapeuta dokonuje badania QEEG, w celu prawidłowego zaplanowania procedury treningowej. Celem badania jest ocena ilościowa QEEG.
 9. Wyniki badania QEEG umożliwiają ilościową ocenę aktywności elektrycznej mózgu w różnych jego obszarach oraz pozwala precyzyjnie określić sposób oddziaływania terapeutycznego( jakie pasma częstotliwości wzmacniać, a jakie hamować – dobór odpowiednich protokołów)
 10. Zapisu QEEG dokonuje się na pierwszej sesji w pozycji siedzącej przy oczach otwartych i oczach zamkniętych z minimum 4 punktów : C3, C4, Fz, Cz
 11. Po wykonaniu zapisu terapeuta dokonuje analizy ilościowej EEG 2-3 dni robocze ( analiza badania punktowego QEEG) i na tej podstawie określa protokoły treningowe, zawierające: wskazanie punktów EEG na których prowadzony będzie trening Biofeedback, pasma częstotliwości które będą wzmacniane oraz hamowane oraz określa czas trwania treningu i zalecaną ilość cykli.
 12. Kontrolnego zapisu QEEG dokonuje się po zakończeniu cyklu treningowego oraz po zakończeniu terapii.
 13. W celu zapewnienia pacjentom najwyżej wydajności podczas treningów, terapie Biofeedback EEG uzupełnia się treningiem GSR.
 14. Po zakończeniu terapii, prowadzący nie ma obowiązku wystawiania zaświadczenia o przebiegu terapii.

 

Regulamin Pracowni Biofeedback Center 

Zasady uczestnictwa w terapii

 

 1. Z terapii Biofeedback EEG mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli, posiadający zlecenie po badaniu psychologiczno- pedagogicznym lub medycznym. Pacjenci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii( ważne 1 rok) oraz aktualne badanie EEG, QEEG.
 2. Terapeuci posiadają Certyfikaty nadające im stosowne uprawnienia do prowadzenia terapii.
 3. W gabinecie Biofeedback Center pacjent może przebywać jedynie w obecności terapeuty.
 4. Pacjenci nie mogą samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego,  znajdującego się w gabinecie.
 5. Gabinet jest w pełni wyposażony do prowadzenia terapii.
 6. Terapeuta jest odpowiedzialny za sprzęt i oprogramowanie znajdujące się w gabinecie.
 7. Pacjent biorący udział w terapii jest zobowiązany do punktualnego i systematycznego uczestnictwa w planowanych treningach. Co najmniej 1 dzień przed planowana spotkaniem należy powiadomić terapeutę o ewentualnej nieobecności.
 8. Po zakończeniu zajęć, terapeuta zobowiązany jest do wyłączenia sprzętu i listwy zasilającej oraz schowania dokumentacji pacjenta i dokładnego wyczyszczenia elektrod głowicy.
 9. W gabinecie nie należy jeść ani pić.
 10. W gabinecie przestrzega się zasad BHP.

 

 logo Biofeedback Center

Kontakt

 

 

Jadwiga Klimkowicz
Biofeedback Center

Adres
Ropica Polska 632, 38-300 Gorlice

Telefon
+48 884 383 583

Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia
Pon. - sob.
8.00 – 18.00

po uprzednim umówieniu 

 

Napisz do nas

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.